Erektionsproblem är vanliga och påverkar otaliga män över hela världen. De kan ha fysiska och psykiska orsaker och har negativ påverkan på mannens livskvalitet och välmående. Lyckligtvis finns det flera behandlingsalternativ.

Behandlingsalternativen vid erektionsproblem inkluderar läkemedelsbehandling, livsstilsändringar och andra behandlingsmetoder. I allvarliga fall kan kirurgi eller implantat övervägas. Vilken behandling som passar bäst beror på de underliggande orsakerna, symptomens svårighetsgrad och personens egna önskemål. Vårdpersonal kan hjälpa till att identifiera lämplig behandling, utifrån den individuella situationen och aktuell målsättning.

Livsstilsändringar som kan bidra till att hantera erektionsproblem

Livsstilsändringar kan spela en viktig roll i att förhindra och behandla erektionsproblem. Även om läkemedelsbehandling kan ge omedelbar bättring, kan etablering av sunda vanor ha långsiktig effekt på den generella sexuella hälsan.

Viktkontroll

Viktkontroll är en viktig aspekt av erektionsproblem. Att vara överviktig eller lida av fetma kan leda till ett antal hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och hormonella obalanser, som alla kan bidra till erektionsproblem. Att gå ner i vikt kan också öka självkänslan och självförtroendet, vilket kan ha en positiv inverkan på den sexuella hälsan.

Sunda matvanor

Kosten kan spela en avgörande roll för att hantera erektionsproblem. Att äta en hälsosam, balanserad kost som är näringsrik och innehåller låg andel mättade fetter, socker och salt kan hjälpa till att förbättra cirkulationen, reglera hormoner och öka testosteronnivåerna. Livsmedel som innehåller mycket antioxidanter, såsom frukt och grönsaker, kan också skydda mot oxidativ stress, vilket är en betydande bidragande orsak till erektionsproblem.

Sluta att röka

Rökning skadar blodkärlen och begränsar blodflödet, vilket kan leda till erektionsproblem och andra sexuella hälsoproblem. Dessutom har rökning en negativ inverkan på hormoner och kan sänka testosteronnivåerna, som är avgörande för sexuell funktion. Genom att sluta röka kan män förbättra cirkulationen, förbättra sexuell prestation och minska risken för erektionsproblem.

Vara mer fysiskt aktiv

Regelbunden träning kan hjälpa till att förbättra cirkulationen, reglera hormoner och öka testosteronnivåerna, vilket är viktigt för sexuell hälsa. Fysisk aktivitet hjälper också till att upprätthålla en hälsosam vikt, minskar stress och förbättrar kardiovaskulär hälsa. Studier har visat att män som ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet är mindre benägna att drabbas av erektionsproblem och att ökad fysisk aktivitet kan förbättra sexuell funktion och tillfredsställelse.

Dra ner på alkoholintaget

Stor alkoholkonsumtion kan leda till en rad hälsoproblem, som försämrad blodcirkulation, hormonell obalans och leverskador. Att dra ner på alkoholintaget kan därmed ge en rad hälsofördelar, inklusive förbättrad kardiovaskulär hälsa och minskad risk för leversjukdom. För dem som kämpar med erektionsproblem kan minskat alkoholintag vara ett enkelt men effektivt sätt att förbättra den sexuella hälsan och det allmänna välbefinnandet.

Använd inte narkotika

Olagliga droger som kokain och metamfetamin kan orsaka kärlsammandragning, vilket kan störa blodflödet till penis. Studier har visat att män som missbrukar dessa typer av droger är mer benägna att uppleva problem med att få eller bibehålla erektion. Dessutom kan långvarig användning av narkotika leda till minskad sexlust och erektila problem. Även ur detta perspektiv finns det alltså all anledning att inte använda narkotika.

Minska stress och ångest

Stress och ångest kan öka stresshormonerna och hämma sexlusten, vilket gör det svårt att uppnå och bibehålla erektion. Att minska stress och ångest kan även ha flera andra hälsofördelar, som förbättrad sömnkvalitet och minskad risk för depression, vilket kan bidra till att förbättra erektionsproblemen. Genom att använda stresshanteringstekniker i vardagslivet kan män övervinna de negativa effekterna stress och ångest kan ha på deras sexuella hälsa och förbättra det allmänna välbefinnandet.

Behandling av erektionsproblem

Erektionsproblem kan behandlas med olika farmakologiska och kirurgiska metoder. Efter en bedömning av den drabbades sjukdomshistoria kan vårdpersonal rekommendera lämplig behandling, som läkemedel, penisinjektioner, vakuumpumpar eller kirurgi.

REFERENSER
  • Maiorino MI, Bellastella G, Esposito K. Lifestyle modifications and erectile dysfunction: what can be expected? Asian J Androl. 2015 Jan-Feb;17(1):5-10. doi: 10.4103/1008-682X.137687. PMID: 25248655; PMCID: PMC4291878.
  • Sheweita S, Salama B, Hassan M. Erectile dysfunction drugs and oxidative stress in the liver of male rats. Toxicol Rep. 2015 Jun 6;2:933-938. doi: 10.1016/j.toxrep.2015.06.002. PMID: 28962432; PMCID: PMC5598225.
  • Bang-Ping J. Sexual dysfunction in men who abuse illicit drugs: a preliminary report. J Sex Med. 2009 Apr;6(4):1072-1080. doi: 10.1111/j.1743-6109.2007.00707.x. Epub 2007 Dec 18. PMID: 18093094.
  • Kim S, Cho MC, Cho SY, Chung H, Rajasekaran MR. Novel Emerging Therapies for Erectile Dysfunction. World J Mens Health. 2021 Jan;39(1):48-64. doi: 10.5534/wjmh.200007. Epub 2020 Mar 16. PMID: 32202086; PMCID: PMC7752520.
  • Sooriyamoorthy T, Leslie SW. Erectile Dysfunction. [Updated 2022 Nov 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562253/
  • ​​Lee LJ, Maguire TA, Maculaitis MC, Emir B, Li VW, Jeffress M, Li JZ, Zou KH, Donde SS, Taylor D. Increasing access to erectile dysfunction treatment via pharmacies to improve healthcare provider visits and quality of life: Results from a prospective real-world observational study in the United Kingdom. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13849. doi: 10.1111/ijcp.13849. Epub 2020 Dec 5. PMID: 33220087; PMCID: PMC8047876.