contact

Kontakta oss

Har du en fråga om Eroxon?

Kontaktformulär

Hittar du inte svaret på din fråga på sidan Vanliga frågor och svar, vänligen fyll i formuäret nedan.
Vi hanterar de personuppgifter du lämnar detta formular eller skickar till oss via e-post i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk gällande skydd av personuppgifter. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter återfinns I vår integritetsskyddspolicy (Privacy Notice) . Har du ytterligare frågor eller vill få någon åtgärd utförd med dina uppgifter i enlighet med dina rättigheter, vänligen kontakta oss via gdpr@navamedic.com. Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter vänder du dig i stället till Integritetsskyddsmyndigheten.