Erektionsproblem är vanliga och kan ha stor inverkan på mannens livskvalitet. Problemen kan påverka flera delar av livet, som parrelation och känslomässigt välmående. De kan också leda till sämre självförtroende, stress och relationsproblem samt en försämrad generell livskvalitet.

Vad innebär det att ha erektionsproblem?

En man med erektionsproblem upplevera vanligtvis problem att få eller upprätthålla en erektion som är hård nog för sexuell aktivitet. Errektionsproblem kan även innebära att erektionen avtar under den sexuella akten.

Det finns många olika fysiska eller psykiska faktorer, liksom livsstillsfaktorer, som kan orsaka erektionsproblem och därmed ha en betydande påverkan på mannens livskvalitet.

Långvariga eller regelbundna erektionsproblem

Vissa män kan uppleva långvariga eller regelbundna erektionsproblem, som inte tycks försvinna. Dessa problem kan bero på ett allvarligare underliggande hälsotillstånd. Vårdpersonal kan hjälpa till att identifiera fysiska eller psykologiska faktorer som kan bidra till erektilproblemen och ta fram en effektiv behandlingsplan.

Regelbundna erektionsproblem kan ha negativ inverkan på livskvaliteten och leda till sämre självförtroende, stress och relationsproblem.

Sällsynta eller sporadiska erektionsproblem

För många män är erektionsproblemen tillfälliga och varar under en kort period. Orsakerna till sällsynta eller sporadiska erektionsproblem kan variera och innefatta stress, prestationsångest, alkoholkonsumtion eller läkemedelsbiverkningar.

I vissa fall kan enkla livsstilsförändringar, såsom att minska stressen, begränsa alkoholkonsumtionen eller byta medicin, hjälpa till att förbättra erektionsförmågan. I andra fall kan en kombination av livsstilsförändringar och medicinsk behandling lösa problemet.

Vem drabbas av erektionsproblem?

Erektionsproblem kan drabba män i alla åldrar, även om de främst drabbar män över 40 år. Förekomsten kan dessutom vara underskattad, på grund av stigmat kring denna typ av problem.

Erektionsproblem är ofta kopplade till andra medicinska tillstånd, såsom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Därför är äldre män som är mer benägna att ha andra hälsotillstånd också mer benägna att uppleva erektionsproblem.

Erektionsproblem kan också kopplas till psykologiska tillstånd, såsom stress, ångest och depression, vilket kan bidra till problem hos män i alla åldrar. Nervskador och relationsproblem är andra faktorer som spelar in, som inte heller kopplas till ålder. Livsstilsfaktorer, som att röka och äta ohälsosamt, kan påverka både nervsystem och det kardiovaskulära system som är involverat i att uppnå eller bibehålla en erektion.

Erektionsproblem drabbar män i alla åldrar

Enligt studien Massachusetts Male Aging Study (MMAS) har 40 % av män i 40-årsåldern någon typ av erektionsproblem. Andelen har visat sig stiga med 10 procentenheter för varje 10-årsperiod efter 40 år. Ca 50 % av män i 50-årsåldern och 60 % av män i 60-årsåldern upplever erektionsproblem och så vidare.

Erektionsproblem är ofta kopplade till andra medicinska tillstånd, såsom diabetes, fetma och neurologiska tillstånd. Detta kan förklara varför äldre män drabbas oftare, då de oftare lider av olika kroniska hälsotillstånd. Nästan 95 % av äldre vuxna har minst en kronisk sjukdom.

Kan unga män få erektionsproblem?

Åldrande är en normal process som kan leda till en minskad mängd glatt muskulatur i penis. Efter att cirka 15 % av den glatta muskulaturen har försvagats kan symtomatiska erektionsproblem utvecklas.

Även om erektionsproblem blir vanligare med högre ålder, kan även yngre män av olika anledningar uppleva dessa problem. Hos yngre män kan psykologiska tillstånd, som depression eller ångest, eller fysiska hälsotillstånd, såsom diabetes, vara bakomliggande orsaker. Cirka 30 % till 90 % av män med diabetes typ 1 kan uppleva erektionsproblem som ett symptom.

Hos yngre män kan psykiska problem, som depression, prestationsångest eller stress i relationer, bidra till erektionsproblem. Användning av droger och alkohol kan påverka blodkärl och blodflödet, vilket leder till en ökad risk för erektila problem.

En studie har också funnit att kardiovaskulära risker kan bidra till erektionsproblem hos yngre män och bör utredas för korrekt behandling. Problemen kan vara en tidig indikator eller ett tecken på hjärt-kärlsjukdom.

Hur erektionsproblem kan påverka ett förhållande

Erektionsproblem kan ha stor inverkan på ett förhållande. Det kan leda till frustration, ångest och sämre självförtroende hos den drabbade. Partnern kan också känna sig frustrerad, avvisad eller orolig över förhållandet.

Problemen kan också orsaka ett känslomässigt avstånd mellan partners och kan leda till att inimiteten och tillfredsställelsen i förhållandet går förlorad.

Genom bättre förståelse för hur erektionsproblem påverkar män kan vårdpersonal också hjälpa till att identifiera lämplig behandling. Med rätt behandling kan många övervinna problemen och fortsätta njuta av ett tillfredsställande sexliv.

REFERENSER
  • Velurajah R, Brunckhorst O, Waqar M, McMullen I, Ahmed K. Erectile dysfunction in patients with anxiety disorders: a systematic review. Int J Impot Res. 2022 Mar;34(2):177-186. doi: 10.1038/s41443-020-00405-4. Epub 2021 Feb 18. PMID: 33603242; PMCID: PMC8964411.
  • Isidori AM, Giammusso B, Corona G, Verze P. Diagnostic and Therapeutic Workup of Erectile Dysfunction: Results From a Delphi Consensus of Andrology Experts. Sex Med. 2019 Sep;7(3):292-302. doi: 10.1016/j.esxm.2019.04.001. Epub 2019 Jun 10. PMID: 31196744; PMCID: PMC6728771.
  • Çayan S, Kendirci M, Yaman Ö, Aşçı R, Orhan İ, Usta MF, Ekmekçioğlu O, Kadıoğlu A. Prevalence of erectile dysfunction in men over 40 years of age in Turkey: Results from the Turkish Society of Andrology Male Sexual Health Study Group. Turk J Urol. 2017 Jun;43(2):122-129. doi: 10.5152/tud.2017.24886. Epub 2017 Jun 1. PMID: 28717533; PMCID: PMC5503428.
  • Verze P, Margreiter M, Esposito K, Montorsi P, Mulhall J. The Link Between Cigarette Smoking and Erectile Dysfunction: A Systematic Review. Eur Urol Focus. 2015 Aug;1(1):39-46. doi: 10.1016/j.euf.2015.01.003. Epub 2015 May 20. PMID: 28723353.
  • Ciaccio V, Di Giacomo D. Psychological Factors Related to Impotence as a Sexual Dysfunction in Young Men: A Literature Scan for Noteworthy Research Frameworks. Clin Pract. 2022 Jul 6;12(4):501-512. doi: 10.3390/clinpract12040054. PMID: 35892440; PMCID: PMC9326597.