Impotens eller erektil dysfunktion (ED) är en komplex åkomma som innebär oförmåga att få eller upprätthålla ett stånd som är tillräckligt för sex.

Erektionsproblem kan dessutom vara ett av flera sexuellt relaterade problem som mannen lider av. Enligt en studie i Sexual Medicin Journal har mellan 20 och 40 procent av männen ett sexuellt relaterat problem som påverkas av ett annat sexuellt relaterat problem.

Frekvens av erektionsproblem

Hur ofta man upplever erektionsproblem är individuellt. De kan utvecklas över tid och förekomma ofta, eller förekomma sporadiskt och under en kortare tid. Erektionsproblem kan upplevas på följande sätt:

Problem att få stånd:

Män med erektionsproblem kan ha problem att få stånd, eller att få en erektion som är tillräckligt hård för sexuell aktivitet.

Problem att upprätthålla erektionen:

Män med erektionsproblem kan ha problem att upprätthålla ståndet. De kan ha förmågan att få erektion, men inte varaktigt nog för att genomföra sexuella aktiviteter.

Andra relaterade problem

Erektionsproblem kan sammankopplas med andra sexuella problem. Svårighet att få eller upprätthålla erektionen kan också hänga samman med olika typer av ejakulationsproblem.

Det finns olika typer av ejakulatorisk dysfunktion:

För tidig utlösning

För tidig utlösning är ett vanligt problem, där mannen får utlösning för tidigt under sex, ofta innan han själv eller partnern så önskar.

För sen utlösning

För sen utlösning innebär att mannen behöver lång tid för att uppnå orgasm eller kanske helt enkelt inte kan uppnå orgasm under sex.

Retrograd utlösning

Retrograd utlösning är ett tillstånd där sädesvätskan rinner tillbaka in i urinblåsan och inte ut ur penis vid utlösning. Kallas också torr utlösning.

Oförmåga att få utlösning

Vid så kallad anejakulation saknar mannen helt förmåga att få utlösning under sex.

Komplikationer

Erektil dysfunktion kan ha långtgående effekter på en mans personliga och sexuella liv, orsaka känslomässig ångest, relationssvårigheter och minskad sexuell tillfredsställelse.

Otillfredsställande sexliv

Ett otillfredsställande sexliv kan vara en källa till frustration och besvikelse för den drabbade och dennes partner. Brist på sexuell tillfredsställelse kan leda till minskad intimitet, försämrad självkänsla och inverka negativt på relationen. Det kan finnas många orsaker till ett otillfredsställande sexliv, inklusive fysiska tillstånd som erektilproblem, andra sexuella problem som minskad sexlust eller psykiska tillstånd som stress och ångest.

Intimiteten med partnern går förlorad

Förlusten av intimitet med en partner kan vara en utmanande och känslomässig upplevelse för individer och deras relationer. Intimitet är en viktig del i ett hälsosamt och tillfredsställande förhållande, och om intimiteten går förlorad kan det leda till känslor av ensamhet, frustration och sorg.

Kommunikation och att söka professionell hjälp kan vara avgörande för att identifiera grundorsakerna till förlusten av intimitet och samt för att återställa en mer intim och tillfredsställande relation med sin partner. Att återupprätta intimiteten kräver ansträngning från båda parter, men kan sedan leda till en bättre relation och ett starkare känslomässigt band.

Ett ansträngt förhållande till partnern

Ett ansträngt förhållande till en partner kan vara en svår och utmanande upplevelse som påverkar individer både känslomässigt och fysiskt. När relationer är ansträngda kan det leda till känslor av frustration, sorg och till och med ilska.

Effekterna av ett ansträngt förhållande kan påverka en persons sexuella liv negativt. För att övervinna en ansträngd relation är det viktigt att båda kommunicerar öppet och ärligt, att man söker hjälp om det finns behov för det och att båda är villiga att arbeta tillsammans för att hitta en lösning.

Depression, ångest och låg självkänsla

Depression, ångest och låg självkänsla kan ofta kopplas till erektionsproblem. Dessa psykiska problem kan också bidra till att erektionsproblem utvecklas eller förvärras. De kan orsaka stress och oro, vilket kan leda till symptom på depression och låg självkänsla. I sin tur kan depression och låg självkänsla leda till minskad sexlust och sexuell funktion.

Utöver dessa psykologiska effekter kan erektila problem också vara ett symptom på ett underliggande hälsotillstånd, såsom hjärt-kärlsjukdom, vilket kan leda till allvarligare komplikationer om de inte behandlas. Förlägenheten och skammen som ibland kopplas till erektionsproblem kan leda till att män undviker att söka läkarvård, men snabb behandling kan hjälpa till att förhindra ytterligare komplikationer och förbättra den allmänna sexuella hälsan.

REFERENSER
  1. Rowland DL, Oosterhouse LB, Kneusel JA, Hevesi K. Comorbidities Among Sexual Problems in Men: Results From an Internet Convenience Sample. Sex Med. 2021 Oct;9(5):100416. doi: 10.1016/j.esxm.2021.100416. Epub 2021 Aug 1. PMID: 34348218; PMCID: PMC8498964.
  2. Otani T. Clinical review of ejaculatory dysfunction. Reprod Med Biol. 2019 Jul 24;18(4):331-343. doi: 10.1002/rmb2.12289. PMID: 31607793; PMCID: PMC6780042.
  3. Brotto L, Atallah S, Johnson-Agbakwu C, Rosenbaum T, Abdo C, Byers ES, Graham C, Nobre P, Wylie K. Psychological and Interpersonal Dimensions of Sexual Function and Dysfunction. J Sex Med. 2016 Apr;13(4):538-71. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.01.019. Epub 2016 Mar 25. PMID: 27045257.