Erektionsproblem är vanliga och drabbar oräkneliga män världen över. Impotens eller erektil dysfunktion (ED) som det också kallas innebär en oförmåga att få eller upprätthålla en erektion, ett stånd, tillräckligt länge för sexuell aktivitet. Problemet är vanligast bland män över 40 år, men kan drabba män i alla åldrar på grund av fysiska eller psykiska orsaker.

Erektionsproblem kan ha stor inverkan på en mans livskvalitet och leda till sämre självförtroende och självkänsla. Trots att erektionsproblem är vanliga låter många bli att söka hjälp och behandling, då ämnet kan upplevas stigmatiserande och kännas pinsamt.

Vad är erektionsproblem?

Erektionsproblem uppstår vanligtvis vid nedsatt blodtillförsel till penis, som därmed inte kan uppnå erektion. Det kan ha fysiska eller psykiska orsaker, som hormonell obalans, kärlförändringar eller som biverkning av läkemedel. Erektionsproblem kan vara kroniska eller tillfälliga och leda till försämrad livskvalitet, med avseende på fysisk hälsa och nära relationer.

Cyklisk GMP (cGMP) är en viktig signalmolekyl involverad i regleringen av blodtillförseln till penis. Vid sexuell upphetsning stimuleras produktionen av cGMP, genom frisättning av kväveoxid. Detta har en en avslappnande effekt på den glatta muskulaturen runt blodkärlen i penis, vilket leder till ökad blodgenomströmning.

Hur vanligt är det med erektionsproblem?

Erektionsproblem är vanliga och drabbar män i alla åldrar. Det uppskattas att över 50 % av alla män mellan 40 och 70 år upplever erektionsproblem, men problemet kan uppkomma vid alla åldrar och beror inte nödvändigtvis på åldrandet i sig. På grund av stigmatiseringen kring diagnos och behandling av erektionsproblem kan prevalensen vara högre än beräknat.

Flera olika faktorer kan bidra till erektionsproblem, som livsstil, medicinska tillstånd och den allmänna hälsan.

Ett tecken på underliggande medicinska orsaker

Impotens eller erektil dysfunktion (ED) kan vara ett tecken eller symptom på ett underliggande tillstånd. De som lider av impotens bör alltid rådfråga sin läkare om det kan finnas underliggande orsaker.

Problem att få stånd kan vara ett tidigt tecken på exempelvis:

  • Högt blodtryck
  • Högt kolesterol
  • Diabetes*
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Leversjukdom och alkoholism
  • Njursjukdom
  • Multipel skleros

*Det är värt att notera att män med diabetes löper två till tre gånger så hög risk att drabbas av erektionsproblem.

Dessutom kan psykologiska tillstånd, som depression och ångest, också ha betydelse för att drabbas av erektionsproblem.

Även om erektionsproblem är vanliga behöver man bedöma olika faktorers inverkan för att utforma en individuell behandlingsplan. Lyckligtvis finns det flera olika behandlingsalternativ.

REFERENSER

1 David Ralph et al “MED3000, a clinically proven, fast-acting topical product for Erectile Dysfunction with the prospect of being the first globally available OTC treatment for ED” (MED3000 is the codename used when Eroxon® was in the research stage)

FM57 Clinical Investigation Report dated 6th April 2020 FM71 Clinical Investigation Report dated 14 September 2022

3 Nguyen Seks Med Rev. 2017 Oct, vol 5, 508-520; McKinlay JB. Int J Impot Res. 2000; 12 (suppl 4): S6-S11

4 Jim Z, Terence A, Kelly H, Lauren J, Shaantanu D, David G. Prevalence, Comorbidities, and Risk Factors of Erectile Dysfunction: Results from a Prospective Real-World Study in the United Kingdom. Int J Clin Pract. 2022. doi: 10.1155/2022/5229702.PMID: 35693549; PMCID: PMC9159135.